امروز: بیست و هشتم شهریور 1400
فرم نظرسنجی
کاربر گرامی، لطفا با مشارکت در نظرسنجی ما را یاری نمایید.


نوع محصول مکاترمی که از آن استفاده می نمایید :
مدل محصول :
مدت زمان استفاده از از محصول :
شماره تماس در صورت تمایل :
رضایت شما از کارکرد محصول مگاترم ملی مدت استفاده از آن به چه اندازه بوده است ؟
رضایت شما خدمات گارانتی که بابت محصول دریافت داشته اید به چه اندازه بوده است؟
میزان رضایت شمااز خدمات پشتیبانی و تعمیر دستگاه پس از گارانتی به چه میزان بوده است؟
مدت زمان مراجعه تکنسین جهت ارائه خدمات درخواستی ؟
کیفیت ارائه خدمات و آموزش توسط تکنسین :
سرعت عمل تکنسین در انجام خدمات :
نحوه برخورد و رفتار تکنسین :
تناسب هزینه دریافتی با خدمات ارائه شده :
لطفا نظر، پیشنهاد و انتقاد خویش در رابطه با شرکت و محصول با ما مطرح نمایید.
آیا با مشخصات ثبت شده در بالای این فرم میتوان با شما تماس گرفت؟